Opret ny alarm

Truer MobilePays monopol dine kontanter?

Offentliggjort af Tavex A/S i kategori Nyheder på 21.11.2016
Guldpris (XAU-DKK)
16246,30 DKK/oz
  
+ 40,40 DKK
Sølvpris (XAG-DKK)
210,47 DKK/oz
  
+ 4,80 DKK
kontanter - 100 kroner

Swipp, den danske mobilbetalingstjeneste, som havde 70 større og mindre banker bag sig, har måttet give op over for Danske banks MobilePay. Det betyder i realiteten, at MobilePay har monopol på danske mobilbetalinger. Truer det kontanterne?

Vanskeligt for kontanter

Tja, ikke i sig selv, men i et længere perspektiv ser det vanskeligt ud for kontanterne.

Helt generelt har kontantmængden i samfundet længe været faldende. En gang midt i nullerne oversteg de samlede kortbetalinger i detailhandlen kontantbetalingerne – nu udgør kontantbetalingerne i detailhandlen kun ca. 20% af de samlede betalinger. Fra 2007 har bankerne reduceret antallet af kontantautomater og siden 2013 har vi haft mobilbetalingstjenesterne MobilePay og Swipp til vores rådighed.

Danske Bank gik selv med mobilbetaling

Oprindelig var det slet ikke meningen, at der skulle være to forskellige mobilbetalingsløsninger på det danske marked. Stort set alle danske banker havde indgået et samarbejde om at udvikle en tjeneste, og det var den, som gik i luften i juni 2013 under navnet Swipp. Men allerede året inden havde Danske Bank trukket sig ud af samarbejdet og banken nåede at komme først med sin egen tjeneste, Mobile Pay, i maj 2013. Dermed kan man sige, at lukningen af Swipp er en slags tilbagevenden til en normaltilstand i den danske pengeverden.

Kontanter truet i mange lande

I Sverige har kontanterne det meget vanskeligere. Forretninger har ikke pligt til at tage kontanter, mange bankfilialer er lukket land for rede penge – men på trods af dette mener den svenske nationalbank, Sveriges Riksbank, at der vil være kontanter i hvert fald frem til 2030. Banken planlægger at udgive elektroniske svenske kroner som supplement.

Ser man videre ud i verden er der forskellige holdninger til, om et kontantløst samfund er ønskeligt. Bank of England er kendt for at være tilhænger af kontantløshed, mens den tyske Bundesbank stritter imod. I Tyskland bruger man stadig i stor udstrækning kontanter ved betaling. Faktisk er det sådan, at mængden af kontantbetalinger i verden hele tiden stadig – på trods af, at de falder i visse højtudviklede vestlige lande.

I Danmark er det formelt set Nationalbanken, som bestemmer, om vi skal have kontanter – men det handler om mere end pengepolitik, så det er usandsynligt, at Folketinget ikke vil blande sig i en sådan beslutning. Nationalbanken har nedsat et udvalg, Betalingsrådet, som ser på, hvordan man kan foretage betalinger i Danmark – herunder ved hjælp af kontanter eller ikke.

Kontantreglen bliver – indtil videre

I juni 2016 kom Betalingsrådet med en rapport om kontanters rolle i samfundet. Især detailhandlen har presset på for at begrænse den såkaldte kontantregels anvendelse. Kontantreglen er en bestemmelse, som blev indført i Lov om betalingsmidler i 1984 efter lanceringen af dankortet. Den går ud på, at detailhandlere, som har bemandet salg og modtager kortbetaling, også skal modtage kontanter som betaling. Det handler altså ikke om gamle regler om “kongens mønt”, men om en relativ ny regel, hvis hensigt var, at detailhandlen ikke skulle favorisere kortkøb.

Betalingsrådet skriver i rapporten, at kontanterne ikke er på vej væk. Medlemmerne af rådet kunne heller ikke blive enige om en et forslag til at begrænse kontantreglen, sådan som detailhandlen ellers gerne ville have haft det. Til gengæld bemærker rapporten, at kontanter er en dyr måde at foretage betalinger på – trykning af pengesedler, sikkerhed og folk til at tælle sedler og mønter.

Elektronisk ikke gratis

Deroverfor kan man anføre, at elektronisk betaling heller ikke er billigt. Det er kommet frem, at omkostningen for hver overførsel i Swipp var 30 DKK.  Tallene for MobilePay kendes ikke, men betalingstjenesten er stadig en underskudsforretning for sin ejer. For brugerne er brugen af de mobile betalingstjenester fristende “gratis”. Men ingen, bort set fra bankerne, ved, hvor længe mobiltjenesterne vil forblive gratis for forbrugeren, nu hvor der er monopol på markedet.

Hvad betyder kontante penge for dig?

I sidste ende er det op til hver enkelt at afgøre, om det har nogen værdi for en at bevare et uafhængigt betalingsmiddel som kontanter, som ikke er afhængig af ejerskab til systemer eller teknologi, og som ikke skal registreres i andres systemer og hvor man ikke er i lommen på andres priser for deres ydelser. Hvis tilstrækkeligt mange mener det, er der ingen grund til at frygte, at kontanterne bliver afskaffet.

Guldpris (XAU-DKK)
16246,30 DKK/oz
  
+ 40,40 DKK
Sølvpris (XAG-DKK)
210,47 DKK/oz
  
+ 4,80 DKK

Du vil måske også gerne læse