Opret ny alarm

Guldprisens udvikling gennem historien og frem til idag

Offentliggjort af Heino Johansen i kategori Nyheder på 29.12.2023
Guldpris (XAU-DKK)
16024,50 DKK/oz
  
- 61,70 DKK
Sølvpris (XAG-DKK)
203,18 DKK/oz
  
- 3,80 DKK
Guldpriser udvikling tavex blogpost

Gennem flere årtusinder har guld været et stærkt symbol på både magt, anderkendelse og rigdom. – Med andre ord har guldet altid haft en stor værdi og interesse for os mennesker.

En hurtig søgning på Google viser da også at netop søgningen “Guldpriser udvikling” er en yderst populær søgning og viser meget godt hvor populært netop det emne er og har været gennem tiden. Igennem tiden har vi set store opadgående “hop” i guldprisen, og den udvikling giver et unikt indblik i både økonomiske og geopolitiske tendenser der har været centrale gennem tiden.

Specielt her i de sidste ca. 10 år har guldprisens udvikling været et varmt emne blandt profesionelle investorer, ja selv for os “almindelige danskere”, da det har givet indsigt i guldets rolle som “en sikker havn” i tider med økonomisk usikkerhed.

 

Hvad er guldstandarden?

En meget væsentlig periode i guldprisens historie er æraen af det der bliver kaldt Guldstandarden. Kort fortalt betød det, at landenes valuta førhen var direkte knyttet til guldreserver og skabte en stabil økonomisk ramme. Under Guldstandarden var hver valuta værdiansat op mod en specifik mængde guld, hvilket gav stabilitet i de internationale valutakurser. Systemet holdt inflationen i skak, men begrænsede også centralbankernes evne til, at reagere fleksibelt på økonomiske kriser op gennem tiderne.

Det vi kender som Guldstandarden ophørte officielt i midten af det 20. århundrede. – men indflydelsen på guldpriserne og den økonomiske politik, er stadig genstand for diskussion.

Centralbankerne og opkøb af fysisk guld

Centralbankerne rundt om i verden, har altid spillet en ret stor rolle i guldmarkederne. Ved at holde på store mængder af fysisk guld som en del af deres valutareserver, påvirker centralbankerne direkte efterspørgslen og dermed prisen på guldet.

Når centralbankerne øger deres guldreserver, sendes der ofte et signal om mistillid eller mistro til det nuværende økonomiske system eller forberedelse til potentielle økonomiske udfordringer, – som fx. finanskrisen i 2007 / 2008 eller krigen i Ukraine. Dette kan føre til en stigning i guldpriserne, da det opfattes som et tegn på kommende økonomisk usikkerhed.

Hvad bestemmer om guldet går op eller ned?

Udbud og efterspørgsel

En af de mest grundlæggende ting, der bestemmer guldprisen, er selvfølgelig balancen mellem udbud og efterspørgsel. Når efterspørgslen på guldet stiger, enten på grund af økonomisk usikkerhed, øget interesse fra smykkeindustrien eller teknologisk udvikling, mens udbuddet forbliver konstant, vil prisen naturligvis stige. Omvendt kan en stigning i guldproduktionen eller en nedgang i efterspørgslen medføre et fald i guldpriserne.

 

Centralbanker

Som vi tidligere har været inde på, så spiller centralbankerne en nøglerolle i udviklingen af guldpriserne. Deres politikker, især i forhold til guldreserverne, har en direkte indflydelse på guldmarkedet. Et øget opkøb af guld hos centralbankerne, kan ses som en mangel på tillid til den globale økonomi – hvilket ofte fører til stigene guldpriser.

Den amerikanske USD-kurs

Guldprisen er og har altid været tæt knyttet til specielt Amerikanske dollarkurs (USD). Da guld typisk handles i dollars, påvirker styrken af denne valuta direkte guldpriserne. En svagere dollar gør guld billigere for investorer, der handler med andre valutaer. – hvilket kan øge efterspørgslen og dermed prisen på guld.

De finansielle instrumenter (såsom papirguld)

Ud over det fysiske guldmarked som vi hos Tavex beskæftigere os med, er der også et marked for finansielle instrumenter baseret på guld, ofte kaldt “papirguld”.

Dette inkluderer f.eks guldmineaktier og ETF’er (Exchange-Traded Funds), som giver investorer mulighed for at spekulere i guldprisens bevægelser uden at eje det fysiske metal. Disse typer af investeringer har gjort det lettere for investorer at få eksponering mod guld og kan have en betydelig indvirkning på guldpriserne, især i tider med høj volatilitet på markederne.

 

Book et gratis investeringsmøde  ... Eller giv os et ring på +45 3311 1510

Guldpris (XAU-DKK)
16024,50 DKK/oz
  
- 61,70 DKK
Sølvpris (XAG-DKK)
203,18 DKK/oz
  
- 3,80 DKK

Du vil måske også gerne læse