Opret ny alarm

Købs- og salgsbetingelser

Oplysninger:

Tavex A/S
Bernstorffsgade 16-22, 1577 København V
Email: tavex@tavex.dk
Telefon +45 3311 1510
CVR: 33166966

 

Ved bestilling og køb af varer og valuta i Tavex’s netbutik, gælder følgende salgs- og leveringsbetingelser.

 1. Bestilling af varer og valuta
 2. Salg af investeringsguld og investeringssølv til Tavex
 3. Betaling
 4. Afsendelse af bestillinger
 5. Udlevering af bestilte varer
 6. Annullering af en ordre
 7. Fortrydelsesret
 8. Reklamationsret
 9. Priser
 10. Kundeoplysninger
 11. Kampagner og særtilbud
 12. Spørgsmål

1. Bestilling af varer og valuta

1.1 En bestilling indgivet via www.tavex.dk betragtes som en hensigt til at købe den angivne vare eller valuta til den givne pris eller kurs.

1.2 Efter afgivelse af en bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på din e-mail-adresse og ordren er herefter bindende for parterne, jf. dog nedenfor angående annullering af ordrer.

1.3 Ordren er gennemført efter at betaling er blevet overført og modtaget på en af Tavex tilhørende konto. Herefter vil du modtage en ordrebekræftelse.

1.4 Ordregiver, betaler og modtager skal være samme person medmindre specifik aftale er indgået med Tavex A/S.

2. Salg af investeringsguld og investeringssølv til Tavex

2.1 Tavex udbetaler kontant op til DKK 8.000 i forbindelse med salg af investeringsguld og sølv til Tavex.

2.2 Betaling som overstiger DKK 8.000 overføres til en bankkonto, se pkt. 3.1.4 angående gebyr ved overførsel.

2.3 Det er muligt for Tavex at udbetale mere end DKK 8.000 i forbindelse med salg af Investeringsguld og sølv. Tavex er i den forbindelse dog forpligtet til at indberette dette til SKAT jævnfør Ligningsloven § 8 Y (Link).

2.4 Gyldigt billed-ID (pas, EU/EØS kørekort, EU/EØS opholdstilladelse, Legitimationskort/kommunalt ID kort +18 år) skal medbringes.

2.5 Tavex’ købspriser er alene gældende for privatpersoner og ved handler som ikke er usædvanligt store (maks. DKK 1.000.000). Erhvervsdrivende og kunder der ønsker at gennemføre en handler der er usædvanligt store skal aftale en konkret pris med Tavex.

2.6 Fremsendte tilbud skal accepteres senest inden for angivne tidsfrist i tilbud eller senest 4 timer fra modtagelse af tilbud på mail eller anden skriftlig form. Såfremt accept ikke er modtaget inden for førnævnte frister vil tilbuddet automatisk bortfalde.

3. Betaling

3.1 Bestilte varer og valuta i Tavex’s netbutik kan betales via bankoverførsel, VISA/Mastercard eller ved kontant betaling i en af Tavex’s butikker.

3.1.1 Bankoverførsel:
Ved bankoverførsel, skal betaling for bestilte varer og valuta ske til Tavex samme dag som bestillingen er foretaget. Såfremt dette ikke er muligt pga. banken eller netbankens åbningstider, skal pengene overføres førstkommende bankdag.
Husk at skrive ordrenummeret som reference når du overfører betalingen.
Såfremt betaling ikke er overført eller modtaget på den førstkommende bankdag, annulleres ordren automatisk.

3.1.2 Kortbetaling

I vores netbutik kan du betale med betalingskort.

Grundet risiko for svindel, tager Tavex A/S udelukkende imod kortbetaling med fysiske betalingskort (Ved betaling i én af Tavex´ butikker).

Bemærk venligst, at du kan blive pålagt et gebyr fra din kortudsteder, når du betaler med kreditkort, og at Tavex ved køb via betalingskort forbeholder sig retten til at anmode om kopi af gyldigt billede-ID og kopi af forsiden af dit betalingskort.

3.1.3 Kontant:
Det er muligt at betale og veksle kontant i vores butikker, bemærk dog nedenstående beløbsgrænser.

Valuta:

Uidentificeret (Uden gyldigt billed-ID) DKK 0 pr. transaktion
Identificeret (Med gyldigt billed-ID) Maks DKK 3.500 / løbende 30 dage

Investeringsguld- og sølv:

Uidentificeret (Uden gyldigt billed-ID) DKK 0 pr. transaktion
Identificeret (Med gyldigt billed-ID) Maks DKK 3.500 / løbende 30 dage

3.1.4 Overførsel til kundens konto:
I forbindelse med salg af investeringsguld, investeringssølv, gammelt guld og sølv samt valuta påføres der et gebyr på 100 kr. (300 kr. ved straksoverførsel – bemærk at Tavex ikke kan garantere at kunne gennemføre en straksoverførsel mm. dette er aftalt særskilt) ved overførsel til bankkonto.

4. Afsendelse af bestillinger

4.1 De bestilte varer afsendes eller stilles klar til afhentning næste bankdag efter Tavex’ modtagelse af overførsel. Hvis de købte varer ikke er på lager, underrettes kunden om estimeret levering eller afhentningstid, som ikke må overstige 15 bankdage. Hvis Tavex kræver yderligere oplysninger eller dokumenter mht. hvidvaskloven, vil ordren være klar til afhentning eller afsendes efter modtagelse af de krævede oplysninger og / eller dokumenter fra kunden.

Du vil modtage en e-mail fra UPS med trackingnummer, når din bestilling er pakket og klar til afsendelse. Når UPS har modtaget din pakke til levering, vil du kunne følge status på din bestilling og hvor din pakke befinder sig.

4.2 Bemærk, at dit trackingnummer sendes via UPS, og at der kan gå et par timer fra du modtager dit trackingnummer til du kan se hvor din pakke præcis befinder sig.

4.3 Vi bestræber på os på at afsende bestilte varer inden for angvivne leveringstid.

4.4 Skulle den bestilte vare være udsolgt i den givne butik, vil du blive kontaktet af Tavex hvor du vil få oplyst forventet leveringsdato.

4.4.1 Valutabestillinger:
Du kan bestille og købe valuta via Tavex’s webshop op til DKK 3.700. Ved køb af valuta via vores webshop vil din bestilling blive leveret med de sedler, som er tilgængelige på bestillingstidspunktet. Ønsker du særlige sedler bedes du kontakte os på tavex@tavex.dk eller på +45 3312 0907.

4.5 For at sikre, at vores kunder personligt modtager og kvitterer for modtagelsen af de afsendte varer, sendes bestillinger som værdipakke via UPS med omdeling, hvor underskrift er påkrævet. UPS forsøger levering af tre gange. Har man ikke været hjemme til modtagelse af pakken, returneres pakken til Tavex. Du kan følge din pakke via dit Trackingnummer her.

I visse tilfælde er det muligt at bestille afhentning af din pakke ved et UPS udleveringssted, dette kræver særlig aftale med Tavex. Vi gør opmærksom på, at udleveringssted kan bede om fremvisning af ID ved afhentning af pakker.

4.6 De angivne fragtomkostninger er kun gældende for levering af pakker leveret i Danmark.

4.7 Leveringer til udlandet skal aftales særligt med Tavex, og kan ske ved at kontakte Tavex på telefon +45 3312 0907 eller e-mail tavex@tavex.dk.

5. Udlevering af bestilte varer/valuta

5.1 Bestilte varer som er betalt via pengeoverførsel samt betalingskort, og som skal afhentes i en af vore butikker udleveres kun mod forevisning af gyldigt billede-ID (bemærk venligst at vi ikke accepterer elektronisk billede-ID via applikationer på telefon eller lignende), til den person, hvis navn står som ejer af den bankkonto, hvorfra pengeoverførsel til betaling blev foretaget. Hvis du har betalt med betalingskort skal du ligeledes medbringe det kort som blev brugt til at gennemføre handlen.

5.2 Udlevering af bestilte varer som skal afhentes på UPS udleveringssted vil udleveres i overensstemmelse med UPS betingelser. Bemærk, at for at sikre at du ikke er blevet udsat for svindel eller af hensyn til vores interne procedurer/hvidvasklovens krav, kan Tavex anmode om at få tilsendt eller fremvist en kopi af dit ID og anden dokumentation for midlernes oprindelse.

5.3 Tavex er omfattet af hvidvaskloven og skal foretage tilstrækkelige undersøgelser for at sikre, at vi har kendskab til vores kunder og tilstrækkelig dokumentation for midlernes oprindelse. Tavex ønsker ligeledes at undgå, at selskabet, og dets kunder, udsættes for kreditkortsvindel, banksvindel og identitetstyveri mm. Tavex forbeholder sig derfor ret til på ethvert tidspunkt om at anmode vores kunder om identifikation, dokumentation for midlernes oprindelse eller formål samt foretage relevante undersøgelser, som kan sikre, at vi opfylder vores interne procedurer, og at afvise en transaktion såfremt Tavex måtte vurdere, at en transaktion ikke er tilstrækkeligt oplyst.

6. Annullering af en ordre

6.1 Tavex forbeholder sig retten til at annullere en ordre, hvis salget af varer umuliggøres på grund af ekstraordinære omstændigheder.

6.2 Mulige årsager som kan medføre annullering af en ordre kan eksempelvis være følgende:

 • Computernedbrud eller tekniske problemer, hvilket forstyrrer eller angiver fejlagtige oplysninger vedrørende produktpriser og lagre,
 • Problemer med levering – når de bestilte varer ikke ankommer som planlagt eller er udsolgte hos vores leverandører,
 • Væsentlige udsving (+/- 5%) i verdensmarkedsprisen på valuta, guld og sølv.

6.3 Tavex vil ved en annullering af en ordre hurtigst muligt tilbagebetale det af kunden indbetalte beløb.

6.4 I forbindelse med annullering af en ordre kan Tavex ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab, mistet fortjeneste eller lignende omstændigheder, der måtte opstå som følge af annullering af en ordre.

7. Fortrydelsesret

7.1 Køb af ædelmetaller og valuta via Tavex’s webshop er ikke omfattet af fortrydelsesret.

7.2 Idet prisen på barrer, mønter og valuta afhænger af udsving på kapital- og råvaremarkedet, kan du efter modtagelse af din bestilling ikke fortryde dit køb.

7.3 Bemærk dog, at du altid kan tilbagesælge dit guld, sølv og valuta til Tavex.

8. Reklamationsret

8.1 Du har 2 års reklamationsret, jf. de gældende regler i Købeloven.

9. Priser

9.1 Alle priser på guld og sølv er i danske kroner (DKK). I tilfælde af, at du ønsker at foretage betaling i fremmed valuta, bedes du ringe på +45 3312 0907 eller sende en e-mail til tavex@tavex.dk for at aftale kurs og eventuelle andre vilkår og betingelser.

10. Kundeoplysninger

10.1 Tavex registrerer og opbevarer oplysninger om vore kunder i overensstemmelse med gældende regler, og for at Tavex har mulighed for at kontakte vore kunder vedrørende en bestilling og for at sende vore kunder oplysninger om særtilbud, kampagner og lignende.

10.2 Tavex videregiver eller videresælger ikke kundeoplysninger til tredjemand.

11. Kampagner og særtilbud

11.1 Kampagner og særtilbud kan ikke kombineres med andre tilbud, specialkurser/priser eller andre lignende tilbud, eksempelvis vores prisgaranti, sæsonkampagner mm.

12. Spørgsmål

12.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende brugen af vores netbutik er du velkommen til at ringe til os på +45 3312 0907 eller sende en e-mail til tavex@tavex.dk