Opret ny alarm

Superpessimist spår gigantstigning for guld

Offentliggjort af Tavex A/S i kategori Nyheder på 28.04.2013
Guldpris (XAU-DKK)
16521,20 DKK/oz
  
- 10,20 DKK
Sølvpris (XAG-DKK)
210,78 DKK/oz
  
- 0,31 DKK
Guld Tavex danmark blog banner

Det är amerikanska CNBC som tagit fasta på stjärnanalytikerns senaste reflektioner och uppdateringar vad gäller olika placeringsalternativ. Albert Edwards, global chefstrateg på franska Société Générale, har så här långt ofta prickat rätt i sin pessimistiska syn på värdeutvecklingen för olika placeringar. Och han varnade för bostadsbubblan i USA innan den var ett förödande faktum.

Att en pessimist tror på en ny guldboom är egentligen inte så märkligt. Ädelmetaller ses som förhållandevis säkra hamnar när det är kris och blir en placering som investerare tar sikte på när det blåser. Och för övriga placeringsalternativ är superpessimisten Edward djupt pessimistisk i nuläget. Han konstaterar att den politik som nu förs för att råda bot på obalanser i nationernas ekonomier är lättköpta åtgärder som efter några år slår tillbaka och orsakar en etter värre kris.

– Min arbetslivserfarenhet under de senaste 30 åren har övertygat mig om att politikernas försök att kontrollera olika konjunkturcykler och ingripa faktiskt har gjort mer skada än nytta.

– Denna nya runda av kvantitativa lättnader kommer inte att skilja sig åt från de tidigare och sluta på samma sätt och riskerar att bli inflationsdrivande, skriver han bland annat i sin uppdatering.Både vad gäller obligationsmarknaden och aktiemarknaden är han en dysterkvist. Det ledande breda börsindexet i USA, S&P, kommer att falla till nivån 450. I nuläget är nivån 1585. Om han får rätt skulle således USA-börsens aktuella värde urholkas med mer än två tredjedelar. Räntorna på statsobligationer kommer också att falla, från 2 till 1 procent.

Den negativa profetian från Edwards sida bottnar också i att han räknar med recession i många länder.

Med ett sådant scenario är guld helt rätt, menar stjärnanalytikern. Guldpriset kan nå över 10000 dollar per uns, att jämföra med dagens nivå på runt 1500 per uns. Det ska tilläggas att han inte ger en tidpunkt för när denna nya milstolpe för guldet kommer att nås. Och inte heller för prognoserna för obligationsräntan eller S&P 500-indexet har han angivit något slutdatum.

Albert Edwards konstaterar att den kraftiga prisnedgången för guldet i förra veckan bara var tillfällig.

– Argumenten för att äga guld har inte förändrats. Att äga guld är en försäkring mot centralbankernas inkompetens.

http://www.svd.se/naringsliv/branscher/energi-och-ravaror/superpessimist-spar-jattelyft-for-guldpris_8125278.svd

Guldpris (XAU-DKK)
16521,20 DKK/oz
  
- 10,20 DKK
Sølvpris (XAG-DKK)
210,78 DKK/oz
  
- 0,31 DKK

Du vil måske også gerne læse