Opret ny alarm

Finder 6 kg guld i gammelt klaver

Offentliggjort af Tavex A/S i kategori Nyheder på 24.04.2017
Guldpris (XAU-DKK)
16 317,30 DKK/oz
  
- 421,90 DKK
Sølvpris (XAG-DKK)
190,81 DKK/oz
  
- 9,92 DKK

Klaverstemmeren Martin Backhouse fra Shropshire vest for Birmingham i Midtengland troede, at det var mølkugler, som han fandt, da han åbnede et gammelt klaver, som var sendt til stemning fra det lokale college. Det var det ikke. Det var poser med i alt 913 sovereign-mønter eller mere end 6 kg guld.

Den ældste mønt var fra 1847 og den yngste fra 1915, hvilket betyder, at de i hvert fald er gemt efter det tidspunkt. Klaveret er af mærket Broadwood & Sons og lavet i London i 1906, hvorpå det blev solgt til nogle musiklærere i Sussex i Sydengland. Derefter er klaverets historie ukendt, indtil det i 1983 købes af familien Hemming også i Sussex. De flytter sidste år til Shropshire, hvor de donerer klaveret til det lokale college.

Får findeløn, men staten tager det meste

Der har været et såkaldt ‘inquest’ om fundet – det er et ligsynsmøde, som ledes af en dommer, kendt fra utallige britiske kriminalserier – og ligsynsmanden John Ellery har fastslået, at der ikke er nogen retmæssig ejer til fundet – selvom 50 personer var mødt op for at fremlægge krav i forhold til guldet – og at provenuet derfor tilfalder statskassen. Ca. halvdelen bliver dog delt som en findeløn mellem det lokale college og finderen, klaverstemmer Martin Backhouse.

Klaverer er på grund af deres vægt, folks manglende evne til at spille på dem og de omkostninger, som er forbundet med at stemme og vedligeholde dem noget af det, man oftest ser gives væk. Spørgsmålet er, om man efter dette guldfund nu tør sige nej til et gratis klaver, når det tilbydes på et opslag på opslagstavlen i Brugsen.

Forfatteren af disse ord kan i hvert fald røbe, at han en gang har splittet et klaver ad uden at finde det ringeste spor af guld.

 

 

 

Guldpris (XAU-DKK)
16 317,30 DKK/oz
  
- 421,90 DKK
Sølvpris (XAG-DKK)
190,81 DKK/oz
  
- 9,92 DKK

Du vil måske også gerne læse