Nationalbanken: Opsvinget er i gang

BNP er nu på samme niveau som inden krisen i 2008, hvis man bortset fra fald i råstofudvindingen, skriver Nationalbanken i sin kvartalsoversigt for 2. kvartal 2014. Banken konstaterer, at Danmark har oplevet en vækst fra 1. kvt. 2013 til 1. kvt. 2014 på 1,5% og opjusterer dermed sine vækstskøn for 2014, 2015 og 2016 til 1,5%; 1,8% og 2,0%.

Samtidig med, at Nationalbanken slår den optimistiske tone an, betoner banken igen og igen, at den øgede vækst betyder, at det er tid til stramme finanspolitikken.

Det er en instruktion til politikerne om at skære ned i det offentlige forbrug og stoppe med at pumpe penge ud i samfundet. Det bliver spændende at se, om de følger den opfordring.

Se Nationalbankens pressemeddelelse her:http://www.nationalbanken.dk/da/presse/Documents/2014/06/DNN201420556.pdf

Pressemødet: http://www.nationalbanken.dk/da/presse/pressemoeder/Sider/default.aspx

Og kvartalsmeddelelsen: http://www.nationalbanken.dk/da/presse/Sider/2014/06/DNN201420556.aspx


Seneste nyheder

PARTNERE

Nationalbanken: Opsvinget er i gang - Tavex - Køb og salg af guld & valuta
Nationalbanken: Opsvinget er i gang - Tavex - Køb og salg af guld & valuta
Nationalbanken: Opsvinget er i gang - Tavex - Køb og salg af guld & valuta
Nationalbanken: Opsvinget er i gang - Tavex - Køb og salg af guld & valuta
Nationalbanken: Opsvinget er i gang - Tavex - Køb og salg af guld & valuta
Nationalbanken: Opsvinget er i gang - Tavex - Køb og salg af guld & valuta