Opret ny alarm

Guldbrevet nr. 4 - 2017

Offentliggjort af Tavex A/S i kategori Nyheder på 12.04.2017
Guldpris (XAU-DKK)
16107,80 DKK/oz
  
- 158,80 DKK
Sølvpris (XAG-DKK)
210,29 DKK/oz
  
+ 0,13 DKK
Guld Tavex danmark blog banner

Vi bringer vores 4. nyhedsbrev for 2017:

Guldpris slog Fed i marts

Marts bød ikke på nogen væsentlig tilvækst i guldprisen. Ved indgangen til måneden lå guldprisen på 1246 USD/ounce og ved udgangen den 30. marts lå den på 1243 USD/ounce.

Den mellemliggende periode har imidlertid været præget af alt anden end march på stedet, idet guldet hele to gange, nemlig den 9. og den 13. marts var nede og røre en pris på 1200 USD/ounce, hvoraf guldet faktisk gik under den streg for den sidste datos vedkommende.

Modsatrettede bevægelser

Med andre ord har måneden været præget af to modsatrettede bevægelser, et brat fald frem til den 9. marts, hvor guldprisen kom ned på 1200 USD/ounce, fulgt af få dages march på dette lave sted, og derefter fra den 13. marts af en stigning, som var næsten lige kraftig som faldet ved måneden begyndelse var det, og som førte guldprisen op til 1245 USD/ounce den 21. marts.

Tre dage senere, den 24. marts, begyndte guldet en mere afdæmpet stigning, som førte fra til 1259 USD/ounce den 29. marts, hvorpå der kom en lille korrektiv bevægelse, så prisen var tilbage i 1243 USD/ounce den 30. marts. Siden da har guldet vundet noget af sin styrke tilbage og har siden den 4. april ligget stabilt på et niveau omkring 1254-1255 USD.

Feds rente

Bagved alt dette ligger, at guldet i marts slog tilbage i forhold til den renteforhøjelse, som den amerikanske centralbank gennemførte i midten af marts. Myten om, at en renteforhøjelse vil styrke dollaren, så guldprisen falder, må efterhånden være gennemhullet – renteforhøjelser kan sagtens styrke guldet, hvis resten af økonomien ikke bedres relativt. Præsident Trumps politiske nederlag i spørgsmålet om sundhedsreform/Obamacare og usikkerheden om hans politiske projekt har også stivet guldet af.

Derimod er det for tidligt at drage konklusioner af Trumps angreb på Syrien den 6. april. Angrebet fik øjeblikkeligt guldfutures (papirguld!) til at gå op over 1270 USD/ounce, men de faldt hurtigt tilbage til 1253-1254 USD/ounce.

Op og ned med missiler og futures

På den lange bane tjener guldet på øget uro i Mellemøsten, men på den korte ser det ikke ud til, at der kommer flere angreb fra USA’s side, så forholdene på jorden i Syrien er uforandrede – og det var da også, hvad udviklingen i futures viste, når de “hysteriske kællinger” fik tid til at komme sig over chokket.

Spændende bliver det at se, hvordan angrebet vil påvirke forhold mellem USA og Rusland, men det handler mere om mine politiske og historiske interesser og ikke om guldprisen, for når det gælder økonomi, er Ruslands økonomi på størrelse med Spaniens.

I virkeligheden handler angrebet på Syrien nok mere om, hvordan Trump træffer beslutninger – hurtigt som i erhvervslivet, samt at han kan ændre opfattelse af noget meget hurtigt –  end det handler om Syrienkrigen og uro i Mellemøsten.

Guldinvestering: En helgardering

En læser var så venlig at dele en artikel med os her på Tavex forleden dag. Han spurgte også, om vi her kunne skrive mere om, hvordan vi mener, at guldprisen vil udvikle sig. Det er et rimeligt spørgsmål – men for god ordens skyld skal jeg fremhæve, at dette ikke er finansiel rådgivning, men blot min personlige holdning og mening, og at man bør søge uvildig rådgivning inden man beslutter sig for om hvorvidt en investering i guld er den rette beslutning.

Men jeg kan da forklare i generelle termer, hvad jeg mener om økonomien og guldet og pengene og alt det andet.

Bekymret for finansielt system

Jeg er grundlæggende bekymret i forhold til det globale finansielle system, fordi det virker på mig, som om en række misforhold har etableret sig, og at disse misforhold bliver værre og værre.

Et grundlæggende misforhold er gældsætningen og pengeskabelsen (det, der populært kaldes trykningen af nye papirpenge), som på er løbet løbsk siden den sidste globale finanskrise. Vi er fanget i et post-keynesiansk paradigmeskifte, som bare ikke kommer, og hvor ingen økonomiske beslutningstagere kan give andre svar på de problemer, vi står over for end: “Tryk flere penge, skab mere gæld og hæld pengene ud over markederne.”

Meningsløse penge

Ubalancerne har allerede ført os så langt ud på urimelighedens overdrev, at vi har haft minusrente, altså grundlæggende at man FÅR penge for at have rådighed over andre folks penge over tid. At det er helt urimeligt, burde være klart for enhver – det fjerner meningen med begrebet ‘penge’.

Det eneste alternative svar til “tryk flere penge” virker til at være, at vi bør viske tavlen ren og starte økonomien og det finansielle system forfra, men det vil betyde konkurs og sammenbrud i milliarder af menneskers gældsfinansierede hverdag og pensionsforsikrede fremtid, så det er der ingen, der nænner at fortælle os. Hele systemet er med andre ord blevet ‘too big to fail’, og nu holder vi den bare gående, så godt vi kan. Sådan cirka mener jeg, at det er fat.

bankboksdør

Hvor længe holder bukserne?

På den anden side ved jeg ikke, hvor længe systemet kan holde den gående – det kan være ganske længe og det kan være relativt kort. Jo længere vi kommer væk fra den finansielle krise i 2007-2008, desto mere levedygtigt og fleksibelt virker systemet til at være. Så jeg ved ikke, hvornår det finansielle sammenbrud indtræffer, men jeg ved, at det kan indtræffe, og at historien viser os, at de indtræffer med ujævne mellemrum, og at der ikke er noget underligt i sammenbrud som sådan – de er bare ikke særlig rare at opleve.

Begge disse ræsonnementer bestyrker mig i, at det er rigtigt at investere i guld. Ved et sammenbrud i det finansielle system vil fysisk guld formentlig, som det har gjort igen og igen i historiens løb, indtage sin rolle som naturlige penge i modsætning til de skabte penge, fiatpengene, papirpengene, som vil miste deres værdi. Indtil vi når dertil – hvis vi gør det – så konstaterer jeg, at mange har det som jeg med det finansielle system; at tilliden er borte eller meget ringe, og denne manglende tillid er det, der skal til for at afstedkomme en høj og stigende guldpris indtil videre.

Så uanset hvad, vinder jeg på langsigtet investering i fysisk guld.

Guldpris (XAU-DKK)
16107,80 DKK/oz
  
- 158,80 DKK
Sølvpris (XAG-DKK)
210,29 DKK/oz
  
+ 0,13 DKK

Du vil måske også gerne læse