Mere pres på kronen på vej

Flere internationale investorer, eller spekulanter, som medierne kalder dem, når læserne skal forstå, at de er onde, er klar til at sætte mange flere penge på, at Danmark bliver nødt til at gå fra fastkursen over for euroen, skriver Berlingske. De tror nemlig ikke på, at Danmark og landets nationalbank har muskler til at holde kronen, ligesom om de kalder bankens sidste fire rentenedsættelser for “besynderlige”.

Berlingske rapportering om kronekrisen har endda beriget det danske sprog med et nyt udtryk, nemlig kroneknæk. Meget passende.

Man kan forstå, at Nationalbanken og kronen virkelig er presset, når nationalbankdirektør Lars Rohde, som ellers kun sjældent giver interview, pludselig nedlader sig til at tale med den danske verdenspresse. Rentevåbnet er udtømt, så må chefen ringe til pressen, så at sige.

Interviewet med Berlingske kaster dog ikke noget lys over, hvad Nationalbanken konkret vil gøre, hvis presset mod kronen fortsætter – Lars Rohde henviser i stedet hemmelighedsfuldt til at værktøjskasse med “kendte og mindre kendte ting”, som “alle” vil blive taget i brug. Rohde mener desuden, at obligationsmarkederne allerede har foruddiskonteret ECB’s kommende obligationsopkøb og følgende svækkelse af euroen (og dermed styrkelse af kronen). Det det er der kun at sige: Måske.

Læs mere om “spekulanternes” syn på Danmarks forsvar af kronen:

http://www.business.dk/oekonomi/spekulanter-satser-stort-paa-kroneknaek

Læs Berlingskes interview med nationalbankdirektør Lars Rohde:

http://www.business.dk/oekonomi/lars-rohde-kronen-bliver-forsvaret-med-alle-midler


Seneste nyheder

PARTNERE

Mere pres på kronen på vej - Tavex - Køb og salg af guld & valuta
Mere pres på kronen på vej - Tavex - Køb og salg af guld & valuta
Mere pres på kronen på vej - Tavex - Køb og salg af guld & valuta
Mere pres på kronen på vej - Tavex - Køb og salg af guld & valuta
Mere pres på kronen på vej - Tavex - Køb og salg af guld & valuta
Mere pres på kronen på vej - Tavex - Køb og salg af guld & valuta