Tavex Persondatapolitik

Baggrund og indledning

Tavex behandler vores kunders og hjemmesidebrugeres personoplysninger.

Tavex er således databehandler for så vidt angår dine personoplysninger.

I denne persondatapolitik vil vi forklare hvilke personoplysninger vi behandler og hvorfor vi behandler dem. Læs venligst oplysningerne grundigt igennem således at du kan forstå principperne for hvilke personlige oplysninger som vi behandler og hvorfor.

 

Generelt

Ved køb af vore produkter, ved salg af genstande til Tavex og/eller ved brug af de ydelser som Tavex tilbyder, herunder tilmelding til nyhedsbreve, meddelelser om produkters tilgængelighed, er du indeforstået med og accepterer, at vi indsamler og anvender personoplysninger således som beskrevet i  denne persondatapolitik.

 

Hvornår indsamler Tavex data?

Tavex indsamler personoplysninger når du interagerer med Tavexs hjemmeside og når du retter henvendelse til Tavex med henblik på at købe eller sælge genstande samt gør brug af Tavex’s ydelser såsom valutaveksling og pengeoverførsler. Ligeledes indsamler vi personoplysninger når du tilmelder dig diverse services via vores hjemmeside eller i vores fysiske lokationer, såsom nyhedsbreve, konkurrencer, ordremeddelelser, prisrobotter mv.

Udover denne persondatapolitik kan der være andre betingelser som kan gøres gældende ved brug af vores hjemmeside såsom vores Købs-og salgsbetingelser.

 

Hvorfor indsamler Tavex data?

Tavex indsamler personoplysninger af to årsager:

1. For at vi kan vi kan forbedre brugeroplevelsen med Tavex;

  • så vi kan forbedre vores online ydelser og kundeoplevelse på vore fysiske lokationer, eksempelvis så vi kan forbedre betalingsfunktionerne på vores hjemmeside, så vi kan sendes statusopdateringer på bestillinger og sende tilbud til vores kunder og brugere (eksempelvis vores nyhedsbrev);
  • så vi kan yde, personliggøre og forbedre vores markedsføring og reklamer hvilket muliggør at vi kan tilnyde dig varer og ydelser som bedst opfylder dine behov;
  • for at kunne tilbyde vores ydelser via andre kanaler såsom email og telefon.

Som kunde har du ret til at kræve, at Tavex ophører med at opbevare og behandle dine personoplysninger der er indsamlet i overensstemmelse med ovenstående formål medmindre opbevarelsen og behandlingen af dine personoplysninger er påkrævet i henhold til lov eller denne persondatapolitik.

2. For at opfylde vores forpligtelser i henhold til loven

Vi indsamler personoplysninger i overensstemmelse med Tavexs forpligtelser i henhold til blandt andet den danske hvidvaskningslov, lov om handel med brugte genstande, betalingsloven samt andre relevante regler og bestemmelser. Som kunde har du ret til at anmode om at behandling af dine personoplysninger slettes efter fristen for Tavex’ opbevaringspligt er ophørt i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Hvilke typer oplysninger indhenter Tavex?

Tavex indsamler oplysninger indenfor tre kategorier:

1 Personoplysninger som du som bruger af vore ydelser frivilligt har overdraget til Tavex

Tavex behandler oplysninger som du giver til os. Dette sker når en bruger opretter en profil eller kontakter Tavex’ kundeservice.

Profiloplysninger. Det er frivilligt at oprette en brugerprofil. Alle brugere som opretter en profil skal vælge en adgangskode og angive deres email adresse.

Kontaktoplysninger. Tavex indsamler kontaktoplysninger  om vore kunder, mulige kunder og brugere som vælger at anvende vores hjemmeside.

Feedback. Det kan hænde, at du som kunde eller bruger vil blive bedt om at give os feedback angående vores produkter og ydelser via mail eller online brugerundersøgeæse.

Event profiler. Hvis du deltager i et Tavex-sponseret event, så indsamler vi møde- og eventspecifikationer, navn og andre personlige oplysninger fra vore deltagere (navn, adresse, telefonnummer, organisation, mv). Tavex forbeholder sig retten til at optage eventet enten ved lyd eller video.

Sociale medier. Hvis du vælger at deltage i Tavex sponsorerede sociale medie aktiviteter så kan der blive indsamlet visse oplysninger om din socialemedieprofil i overensstemmelse med dine kontoopsætning såsom din lokation, check-in, aktiviteter, interesser, billeder, statusopdateringer og vennelister.

Personfølsomme oplysninger. Vi indsamler generelt ikke personfølsomme oplysninger medmindre du frivilligt udleverer disse til os eller det er påkrævet i henhold til gældende love og bestemmelser.

2. Andre oplysninger som Tavex indsamler via dets hjemmeside

Når besøger og interagerer med Tavex hjemmesider og apps, så indsamler vi oplysninger som ikke direkte identificerer dig omkring dit brug af siden såsom et register over de sider du besøger og antal besøg på vores hjemmeside. For at kunne indsamler andre oplysninger så anvender vi cookies og anden teknologi for at indsamle denne data. For at kunne fjerne og blokere for cookies bedes du opdatere dine browsersætning og genopfriske siden. Tavex er ikke ansvarlig for din browseopsætning.

3. Oplysninger som indsamles i forbindelse med gennemførsel af transaktioner

Tavex indsamler oplysninger for at opfylde dets forpligtelser i overensstemmelse med alle relevante love og bestemmelser, således at vi har tilstrækkelig viden om vores kunder. Indsamlingen af oplysninger kan indkludere: fulde navn, addresse, CPR nummer, telefonnummer, email, kontonummer eller bankkortnummer, stilling, arbejdssted, konkrete oplysninger og dokumentation angående midlernes oprindelse og formålet med transaktionen. Tavex kræver gyldigt billede-ID og for at kunne bekræfte kundes identitet og tager kopi af billedelegitimationen og/eller ethvert andet dokument som bruges til at bekræfte kundens identiet og bopæl. Identificerede kunder oplysninger gemmes på kundens profil og opbevares i overensstemmelse med gældende love og bestemmelsers opbevaringsfrist og slettes efter kundens anmodning.

 

Oplysninger som indsamles hos tredjemand

Tavex indsamler, anvender og lagrer oplysninger som indsamles af tredjemand såsom udbydere af betalingstjenester, udstedere af betalingskort, betalingsformidlere, banker og andre finansielle institutioner.

 

Deler Tavex dine personlige data?

Tavex kan dele dine personlige data som er indhentet som et led i vore kundeundesøgelser med tredjemand såfremt behandling og lagringen af data udføres i overensstemmelse med de samme standarder som beskrevet i Tavex’ persondatapolitik og såfremt tredjemand er omfattet af antihvidvask lovgivning. Tavex er forpligtet til at oplyse om mistænkelige transaktioner til offentlige myndigheder og besvare henvendelser fra myndighederne om gennemførte transaktioner og dets kunder.

 

Beskyttelse af dine personoplysninger

Tavex bestræber sig på bedst muligt at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger og Tavex har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå.

 

Din ret til indsigt i hvilke oplysninger som Tavex behandler

Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger som Tavex behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personlige oplysninger.

PARTNERE

Tavex Persondatapolitik - Tavex - Køb og salg af guld & valuta
Tavex Persondatapolitik - Tavex - Køb og salg af guld & valuta
Tavex Persondatapolitik - Tavex - Køb og salg af guld & valuta
Tavex Persondatapolitik - Tavex - Køb og salg af guld & valuta
Tavex Persondatapolitik - Tavex - Køb og salg af guld & valuta
Tavex Persondatapolitik - Tavex - Køb og salg af guld & valuta